EU_Bee Honey 101015669
 
 
 
bgen

EU_Bee Honey 101015669

It's from Europe It's from Europe

Information and promotion of European Honey (Greece and Bulgaria) in third countries Japan, UAE and Saudi Arabia

Информационен проект за  популяризиране на европейския мед (Гърция и България) в трети страниЯпония, ОАЕ и Саудитска Арабия

Финансиран от: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA)

Бенефициенти: BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD, България

MELISSOKOMIKOS SYNETAIRISMOS NISOU THASOU, Гърция

Project Number:  101015669

Project Acronym:  EU_Bee Honey

Одобреното предложение е за популяризиране на европейски мед (от Гърция и България) в трети страни - Япония, ОАЕ и Саудитска Арабия.

Общите и специфичните цели на проекта, нейната стратегия, теми и послания, които ще бъдат разпространени, избраните целеви държави и целеви групи, и всички негови действия са в съответствие с Регламент (ЕС) №1144 / 2014 от ЕО.

Набелязани цели: Подобряване на имиджа на европейския мед и повишаване на съществуващото ниво на износ, увеличаване на конкурентоспособността и потреблението на селскостопански продукти, произведени в ЕС, и да се обогати техният профил, като се подчертаят специфични характеристики като безопасността на храните, проследимост, етикетиране за произход, хранителна стойност  и устойчивост на здравните аспекти, да се повиши информираността на потребителите за достойнствата на пчелния мед от Съюза, и да увеличи  пазарния дял на таргетирания продукт  в трите целеви държави.

Стратегията на действие е тясно свързана с целите на проекта и с резултатите от маркетинговия анализ. Дейностите по проекта ще се изпълняват от две организации: BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD от България, и MELISSOKOMIKOS SYNETAIRISMOS NISOU THASOU, от Гърция.

Всяка от двете организации има създадена широка мрежа за добиване на пчелен мед, при спазване на високи стандарти за качество, и е със значително влияние върху местната икономика.

Дейностите са планирани, като са взети предвид актуална и надеждна информация и промоционални канали, които съответстват на специфичните пазарни изисквания. Анализирани са основните характеристики на таргетираните пазари и съответните целеви групи (потребителско поведение, търсене, дистрибуторска мрежа), за да се планира постигането на най-добри възможни резултати.

Одобрен бюджет: 2 384 057 евро

Продължителност на проекта – 36 месеца

Начало на проекта: 01.01.2021

 

 

 

 

 

Прочетена 752 пъти
Още в тази категория: « Златно качество 874882