Златно качество 874882
 
 
 
bgen

Златно качество 874882

Logo Logo

Информационен проект за промотиране на Европейска кошница от ЗНП/ЗГУ и биологични продукти в САЩ Финансиран от: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) 

Бенефициенти: SYNDESMOS EXAGOGEON KRITIS, Гърция; BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD, България Проектът е в обхвата на Тема D Програми за предоставяне на информация и промоции, насочени към трети страни, съгласно чл.2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1144/2014. Одобреното предложение е за промотиране на европейски продукти със ЗНП/ЗГУ, и биологични продукти, в САЩ.
Общите и специфичните цели на програмата, стратегията, темите и съобщенията, които ще бъдат разпространени, избраните таргетирани групи и държави, и планираните мероприятия са в съответствие с Регламент (ЕС) №1144 / 2014 на ЕО.
Набелязани цели: Повишаване на нивата на разпознаваемост на логото, конкурентноспособността и потреблението на европейски био мед и ЗНП/ЗГУ млечни продукти и зехтин, чрез подчертаване на специфичните особености на производствените методи, по-специално по отношение на безопасност на храните, автентичност на продуктите, хранителна стойност, и нарастване на пазарен дял на европейски био- и ЗНП/ЗГУ продукти на пазари с висок потенциал за растеж.
 Стратегията за действие е тясно свързана с целите на проекта и маркетинговите анализи на пазара. Стратегията ще бъде изпълнявана от двете организации от Гърция (SYNDESMOS EXAGOGEON KRITIS) и от България (BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD). И двете организации имат създадени широки мрежи с високи стандарти на качество и значително влияние върху местните икономики. Дейностите са планирани, като са взети предвид актуална и надеждна информация и промоционални канали, които съответстват на специфичните пазарни изисквания. Анализирани са основните характеристики на таргетираните пазари и съответните целеви групи (потребителско поведение, търсене, дистрибуторска мрежа), за да се планира постигането на най-добри възможни резултати.
 Високата хранителна стойност на ЗНП/ЗГУ млечни продукти, зехтин и био мед се гарантира от прилагането на стандарти, отговарящи на изискванията към био-производството и ЗНП/ЗГУ системата.
ЗНП – Защитено наименование за произход (PDO – Protected Designation of Origin) ЗГУ – Защитено географско указание (PGI – Protected Geographical Indication)
Одобрен бюджет: 1.632.999 евро
Продължителност на проекта – 36 месеца
 Начало на проекта: 01.01.2020

 

Прочетена 1735 пъти