Competitive procedure
 
 
 
bgen

Златно качество 874882

Информационен проект за промотиране на Европейска кошница от ЗНП/ЗГУ и биологични продукти в САЩ Финансиран от: Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, земеделието и храните (CHAFEA) 

Бенефициенти: SYNDESMOS EXAGOGEON KRITIS, Гърция; BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD, България Проектът е в обхвата на Тема D Програми за предоставяне на информация и промоции, насочени към трети страни, съгласно чл.2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1144/2014. Одобреното предложение е за промотиране на европейски продукти със ЗНП/ЗГУ, и биологични продукти, в САЩ.
Общите и специфичните цели на програмата, стратегията, темите и съобщенията, които ще бъдат разпространени, избраните таргетирани групи и държави, и планираните мероприятия са в съответствие с Регламент (ЕС) №1144 / 2014 на ЕО.
Набелязани цели: Повишаване на нивата на разпознаваемост на логото, конкурентноспособността и потреблението на европейски био мед и ЗНП/ЗГУ млечни продукти и зехтин, чрез подчертаване на специфичните особености на производствените методи, по-специално по отношение на безопасност на храните, автентичност на продуктите, хранителна стойност, и нарастване на пазарен дял на европейски био- и ЗНП/ЗГУ продукти на пазари с висок потенциал за растеж.
 Стратегията за действие е тясно свързана с целите на проекта и маркетинговите анализи на пазара. Стратегията ще бъде изпълнявана от двете организации от Гърция (SYNDESMOS EXAGOGEON KRITIS) и от България (BULGARIAN ORGANIC FOODS LTD). И двете организации имат създадени широки мрежи с високи стандарти на качество и значително влияние върху местните икономики. Дейностите са планирани, като са взети предвид актуална и надеждна информация и промоционални канали, които съответстват на специфичните пазарни изисквания. Анализирани са основните характеристики на таргетираните пазари и съответните целеви групи (потребителско поведение, търсене, дистрибуторска мрежа), за да се планира постигането на най-добри възможни резултати.
 Високата хранителна стойност на ЗНП/ЗГУ млечни продукти, зехтин и био мед се гарантира от прилагането на стандарти, отговарящи на изискванията към био-производството и ЗНП/ЗГУ системата.
ЗНП – Защитено наименование за произход (PDO – Protected Designation of Origin) ЗГУ – Защитено географско указание (PGI – Protected Geographical Indication)
Одобрен бюджет: 1.632.999 евро
Продължителност на проекта – 36 месеца
 Начало на проекта: 01.01.2020

Новини

Bulgarian and Greek honey at Gulfood 2021

Dear ladies and gentlemen, We are honored to invite you to visit…
310
It's from Europe
Projects

EU_Bee Honey 101015669

Information and promotion of European Honey (Greece and Bulgaria)…
1085
chains
Новини

Българският мед влезе в големите търговски вериги

От днес, 26 май, кооператив „Български пчелини“ зарежда с…
897
Петко Симеонов
Новини

Производителите на органичен български мед подкрепят кампанията „Избирам 380“

„С две ръце подкрепяме националната информационно-образователна…
695